80 % AF ALLE INDTRYK FRA OMGIVELSERNE OPFATTES GENNEM DINE ØJNE

80 % AF ALLE INDTRYK FRA OMGIVELSERNE OPFATTES GENNEM DINE ØJNE

Forstå dit syn

Øjet er effektivt, komplekst – og følsomt. Øjet er det organ, der sørger for det største sensoriske input. Eftersom synet er essentielt for indlæring, arbejde og hverdagsliv, bør vi korrigere og beskytte øjnene og forebygge eventuelle synsdefekter eller sygdomme.

Øjnene skal holde hele livet

- og de skal behandles derefter

VIDSTE DU AT...?

 

En iris har 256 unikke karakteristika. Et fingeraftryk har kun 40.

VIDSTE DU AT...?

 

Blåt lys medvirker til digital øjenbelastning.

LÆS MERE

Synet er fantastisk, og sådan fungerer det

Aller bagest i øjet sidder nethinden, som er et buet, lysopfattende lag, der fungerer som budbringer til hjernen. Hjernen omdanner herefter de modtagne oplysninger til billeder.

Hvordan får lysstråler dig til at se?

De mange forskellige dele i det menneskelige øje arbejder sammen og omdanner de lysstråler, der kommer ind gennem pupillen, til oplysninger, som hjernen kan tolke. Lysstråler bevæger sig og rammer objekter, inden de når frem til pupillen, og denne bevægelse afgør hvilken farve og lysstyrke, der opfattes af hjernen. Takket være denne komplicerede proces kan vi opfatte et tyndt bånd af det elektromagnetiske spektrum, "synligt lys", som giver os visuel bevidsthed om vores omgivelser.

Der sker tre ting, når du ser på noget:

1. Lyset kommer ind i øjet gennem pupillen.
2. Hornhinden og øjets naturlige krystallinse samarbejder om at fokusere lyset på nethinden.
3. Lysenergi overføres til hjernen og afkodes til et billede

Synsskarphed

Synsskarphed er et mål for, hvor godt en person ser. Snellen-tavletesten bruges ofte til at måle synsskarphed. Testen viser, hvilken detaljeringsgrad en person kan skelne mellem på en standardiseret tavle med bogstaver og på 6 meters afstand. En person med synsskarphed 1,0 kan skelne samme detaljeringsgrad på 6 meter som en standardperson på samme afstand. Men 1,0 angiver ikke perfekt syn, for større synsskarphed er muligt.

Hvor?
Find din lokale
Essilor optiker

Find nærmeste optiker